Skip to main content

Ook het financieel plaatje moet kloppen

Een succesvolle zaak draait niet alleen om sterke producten en goede dienstverlening, ook het financiële plaatje moet kloppen. SCA ondersteunt je op financieel, administratief, fiscaal en juridisch vlak bij de opstart van je eigen onderneming. We analyseren of en welke vennootschapsvorm aangewezen is. Samen met jouw werken we een sterk en correct businessplan uit. Niet alleen omdat het wettelijk verplicht is, maar ook omwille van de inhoudelijke meerwaarde en heldere inzichten die een accuraat plan oplevert. Na de opstartfase kan je op ons rekenen als je vertrouwde boekhouder en bij investeringsvraagstukken. Jij bepaalt zelf hoe ver onze dienstverlening reikt.

Het opstarten van je eigen succesvolle onderneming vormt op vele fronten een grote uitdaging. Er bestaan tal van verplichtingen op administratief, juridisch, financieel en fiscaal vlak.

Als starter kan je alle hulp gebruiken, zeker voor de domeinen die je zelf minder goed kent. Op financieel, administratief, fiscaal en juridisch vlak kan je alvast rekenen op onze steun en expertise. We loodsen je doorheen het volledige starttraject zodat je volledig klaar en voorbereid aan de start verschijnt

Opstellen van een businessplan 

Samen analyseren we de financiële haalbaarheid van je ondernemersplannen. Daarnaast brengen we je financierings- en cashflowbehoefte nauwgezet in kaart. Al deze cijfers vertalen we naar een realistisch en correct businessplan.

Dit plan geeft je heldere inzichten, maar is ook een wettelijk verplicht document dat in het bezit moet zijn van de notaris bij het opstellen van de vennootschapsakte.

Daarnaast vormt een sterk businessplan de basis waarop je bankier zal beslissen over het al dan niet toekennen van een ondernemerskrediet voor de opstart van je zaak of eerste investeringen.

“Samen stellen we een realistisch en haalbaar businessplan op voor de notaris en je bankier. Doordacht begonnen is half gewonnen.”