Skip to main content

Fiscale optimalisatie kent vele gezichten

Fiscale optimalisatie kent vele gezichten. Het gaat niet louter om zo weinig mogelijk belastingen te betalen. Om aan je financieringsnoden te voldoen of met het oog op een eventuele overname, groeit het bedrijfseconomische belang van structureel stabiele winsten. Voor banken vormt dit steeds meer het prioritaire beoordelingscriterium bij kredietaanvragen. Bij fiscale optimalisatie houden wij dan ook steeds de blik op je doelstellingen op lange termijn. Datzelfde geldt voor de fiscaalvriendelijke opbouw van je vermogen, zowel binnen je onderneming als privé.  

Veel bedrijfsleiders kijken bij hun balansbespreking uitsluitend naar de hoogte van de winst, én de belastingen die hierop moeten betaald worden. De fiscale experts van SCA analyseren bij de fiscale optimalisatie van je bedrijfsinkomsten en -kosten het volledige verhaal.

We brengen veel meer factoren in de overweging dan louter de korte termijn. Met deze informatie gaan we in overleg met elkaar zodat jij als bedrijfsleider met een correcte kennis van zaken de nodige knopen kan doorhakken.

Belastingverminderingen

Uiteraard vinden we het belangrijk dat je binnen het fiscale doolhof geen kansen voor fiscale optimalisatie mist. Binnen onze complexe fiscaliteit bestaat er een brede waaier aan mogelijke fiscale voordelen, subsidies of verhoogde aftrekbaarheid, telkens met bijhorende voorwaarden.

Elke mogelijke belastingvermindering waarvoor jij of jouw bedrijf in aanmerking komt, passen we consequent toe. Zo loop je niets mis waar je recht op hebt.

Stabiele winsten

Als financieel gezond bedrijf is het belangrijk te streven naar structureel gezonde en stabiele - of groeiende - winsten.

Winsten die zonder afdoende verklaring jaarlijks sterk fluctueren, trekken mogelijk de aandacht van de fiscus. Bovendien verhogen ze allerminst het vertrouwen bij banken wanneer ze over een kredietaanvraag moeten oordelen.

Fiscale controles, bezwaarschriften en rulings

Ook bij fiscale controles mag je rekenen op onze volledige bijstand. Op die momenten heb je vooral nood aan een sterk en ervaren multidisciplinair team, zodat elk fiscaal en financieel facet afgedekt is. SCA beschikt over alle vereiste fiscale expertise om je optimaal bij te staan.

Ook voor het indienen van bezwaarschriften bij fiscale betwistingen of conflicten, schakelen we de juiste fiscale en juridische experts in. Datzelfde geldt voor het aanvragen van fiscale rulings voor het creëren van rechtszekerheid in jouw specifieke situatie.

Opbouw van vermogen

Wij zijn geen beleggingsadviseurs. Toch kunnen we je doelgericht ondersteunen bij het fiscaalvriendelijk opbouwen van je bedrijfs- en privévermogen.

Daarbij kijken we vooral naar de juiste juridische structuren en configuraties waarbinnen je deze vermogensopbouw laat plaatsvinden. Daarbij brengen we de latere fiscale gevolgen bij stopzetting of overname van je zaak mee in overweging. Ook de mogelijke opvolging en successie telt mee in dit verhaal.

“Wij brengen voor fiscale optimalisatie altijd alle relevante factoren in het verhaal. Ook voor het fiscaal geoptimaliseerd opbouwen van je privé- of bedrijfsvermogen kan je op onze expertise rekenen.”