Skip to main content

Wij willen dat je jouw boekhouding begrijpt

Correct je facturen inboeken, alle bankverrichtingen opvolgen, tijdig je BTW- en belastingaangiftes indienen, een heldere balans afleveren en een accurate jaarrekening opstellen. Deze elementen vormen samen je boekhouding, hét fundament onder de financiële gezondheid van je onderneming. De leesbaarheid van je balans en jaarrekening vormt één van onze aandachtspunten bij het beheren van jouw boekhouding. We maken alle nodige tijd vrij voor het grondig toelichten en bespreken van deze documenten. Een succesvolle ondernemer kent en begrijpt zijn financiële cijfers, én daar willen wij als ervaren boekhouders je graag bij helpen. 

Onze dienstverlening als boekhouder

Als ervaren accountancy- en boekhoudkantoor staan wij in voor al jouw boekhoudkundige verplichtingen. Hiervoor boeken we allereerst correct al je facturen in en verwerken we je financiële geldstromen.

Dankzij automatisatie en een koppeling met je bankrekeningen verloopt dit registratieproces zo eenvoudig mogelijk. We wisselen documenten bij voorkeur digitaal uit. Facturen kan je digitaal of ingescand opladen op ons online platform.

Op basis van alle ontvangen informatie berekenen wij maandelijks of per kwartaal je BTW-afrekening en dienen we hiervoor de vereiste aangifte in.

Jaarlijks zorgen wij voor je aangifte van vennootschapsbelasting en/of personenbelasting. Ook fiscaliteit vormt een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening.

Doorheen de afgelopen decennia bouwden wij als betrouwbare boekhouders een ijzersterke reputatie op, waardoor we ook bij de fiscus over een grote geloofwaardigheid beschikken.

We doen het samen!

Wij kennen jouw boekhouding door en door, maar vinden het ook uiterst belangrijk dat jij je eigen financiële cijfers goed kent en begrijpt. We kunnen onze opdracht als boekhouder onmogelijk alleen vervullen. 

We hebben elkaar nodig om het beoogde topresultaat te bereiken. Alleen met rechtstreekse interactie en een persoonlijke aanpak komen we tot de juiste beredeneerde beslissingen. 

Deze intensieve samenwerking garandeert een enorme meerwaarde voor jouw bedrijf. Op deze manier zijn we als boekhouder veel meer dan een wettelijke verplichting.

Daarom streven we altijd naar een helder leesbare balans en een goed begrijpbare jaarrekening, met duidelijk opgesplitste kostenposten. 

We overlopen samen de jaarlijkse balansbespreking bladzijde per bladzijde, zodat jij waar nodig toelichting kan geven. Op die manier kunnen we nog doelgericht bijsturen. 

Des te meer je zelf je financiële cijfers en resultatenrekening kent, des te beter. Langs onze zijde willen we jouw bedrijfsvoering door en door kennen, zodat je op maat het juiste proactieve advies krijgt. 

Hoe ver moeten wij gaan? 

Vanuit onze visie op samenwerking begrijpen wij maar al te goed dat je als ondernemer sommige elementen van je boekhouding zelf wilt opnemen. 

Zelf met je cijfers aan de slag gaan, vergroot de financiële kennis van jouw bedrijf én helpt je bij het nemen van belangrijke beslissingen. Alles hangt uiteraard af van de tijd en capaciteit die je hiervoor kan en wil vrijmaken.

Wil je dus zelf je inkomende en uitgaande facturen inboeken, zodat je perfect de transacties en kostenposten van je bedrijf kent? Neem je aanvullend ook de BTW-aangiftes voor je rekening of vertrouw je deze liever aan ons toe? Voer je graag zelf je volledige boekhouding, met uitzondering van het opstellen van de balans en de jaarrekening? 

Wij staan als flexibel accountancy- en boekhoudkantoor open voor elke mogelijke samenwerking én bespreken op maat wie welke boekhoudkundige taken uitvoert. We voorzien met plezier de nodige opleidingen en ondersteuning als je bepaalde taken of opdrachten zelf opneemt.

“Dankzij de persoonlijke bespreking van je cijfers ben je volledig vertrouwd met de financiële huishouding van je onderneming, een absolute voorwaarde om financieel gezond te ondernemen.”