Skip to main content

Altijd met kennis van zaken

Boekhouding en financiële cijfers zijn onze passie. Vanuit deze passie bouwden we de afgelopen decennia een enorme expertise op. Deze kennis laten we ten volle renderen voor onze klanten. Een gezond en snelgroeiend bedrijf heeft absoluut nood aan de bijstand van financiële en fiscale experts. Naast het beheren van je dagelijkse boekhouding en het indienen van correcte fiscale aangiftes zetten we met veel plezier onze tanden in complexe juridische en fiscale vraagstukken omtrent fiscaliteit, investeringen, successie, vermogensplanning, kredietaanvragen, financiële planning,…. 

Voor elk vakgebied de juiste experts

Boekhouding, fiscaliteit, financiële planning, compliance,… Ondernemen wordt steeds complexer, zowel op financieel, fiscaal als juridisch vlak.

Het is onmogelijk voor één of enkele personen om alle fiscale en juridische vakgebieden door en door te kennen. Wij investeren voortdurend in de uitbouw van ons team en halen voor elk vakgebied de beste experts in huis. Deze medewerkers zetten we doelgericht in om complexe vraagstukken correct te beantwoorden.

Wanneer we voor heel specifieke uitdagingen niet zelf over de juiste kennis beschikken, dan schakelen we binnen ons netwerk van vertrouwde partners de juiste expertise in. Uiteraard speelt hier ook de kracht van onze zes vestigingen.

Altijd proactief aan de slag


Ondernemen is vooruitkijken. Anticiperen op wat komen gaat. Snel bijsturen wanneer nodig. Zonder tijdverlies inspelen op opportuniteiten. Daarvoor heb je ook een accountancy- en boekhoudkantoor nodig dat proactief werkt.

Wij volgen veranderende wetgeving en andere relevante evoluties op de voet. Wanneer vereist verwittigen we doelgericht onze betrokken klanten en stellen we meteen de aangewezen acties voor. Zo mis je geen enkele opportuniteit en ben je altijd up-to-date met fiscale wijzigingen die belangrijk zijn voor jouw bedrijfssector. 

Vierdubbel paar ogen ziet meer dan één


Een vierdubbel paar ogen ziet veel meer dan één. Eigen fouten detecteer je minder snel. Zo gebeuren het inboeken van de facturen, het opmaken van de balans, het opstellen van de jaarrekening en het indienen van de fiscale aangiftes door verschillende medewerkers. Elke stap vraagt specifieke expertise.

Jouw boekhouding wordt door een vast team wordt opgevolgd. Onze werkwijze bevat in elke stap extra controlemomenten. Binnen het team vinden het nodige overleg en onderlinge afstemming plaats. Zo bekijken we jouw financiële bedrijfsvoering vanuit verschillende invalshoeken. 

Jij bepaalt hoe ver we gaan

Onze dienstverlening is flexibel. Jij bepaalt hoe ver we gaan. Wil je een all-in ontzorging waarbij wij je volledige boekhouding op ons nemen? Perfect!

Wij boeken dan al je facturen correct in, volgen je bankverrichtingen op, zorgen tijdig voor alle fiscale aangiftes voor vennootschapsbelasting en BTW, stellen de jaarlijks balans op én dienen je jaarrekening in.

Dankzij deze totaalservice kan jij je volledig focussen op de bedrijfsvoering. Uiteraard ontmoeten we elkaar regelmatig voor specifieke fiscale en juridische vraagstukken én een grondige bespreking van je balans.

Wil je evenwel bepaalde facetten van je boekhouding zelf in handen nemen, bijvoorbeeld om meer voeling te hebben met het financiële reilen en zeilen van je bedrijf? Geen probleem, dan spreken we op maat af welke verantwoordelijken jij opneemt én welke taken wij op ons nemen.

Dat kan variëren tot het zelf inboeken van facturen tot en met het uitsluitend laten controleren van de jaarrekening die je zelf opstelt.

Ook als je zelf bepaalde taken opneemt, mag je rekenen op onze volledige toewijding. Je persoonlijke hulplijn is altijd vlakbij. Wanneer gewenst voorzien wij zelf de nodige opleiding zodat je correct zelf aan de slag gaat.